ژئو تکستایل ها : موکت فیروزه تولید کننده انواع مختلف ژئوتکستایلها برای مصارف گوناگون در عرض و طولهای مختلف و با ضخامتهای متفاوت می باشد. امروژه ژئوتکستایلها مصارف مختلف و متفاوتی داشته و در صنایع گوناگون بکار گرفته می شود.